ชั้นวาง

  • Rack

    ชั้นวาง

    รายละเอียดสินค้า: ชั้นวางกระบวนการที่ตะแกรงเผาจะถูกทำให้ร้อนโดยสื่อที่ไหลผ่านไปที่นั่น ตะแกรงมีแผ่นกลวงจำนวนหนึ่งที่ทำจากโลหะแผ่น แต่ละจานวางอยู่บนแผ่นรองถัดไป ท่อเชื่อมต่อถูกจัดเรียงไว้ที่ด้านหนึ่งของแต่ละแผ่นและท่อระบายจะถูกจัดเรียงไว้ที่อีกด้านหนึ่งของแต่ละแผ่นสำหรับตัวกลางที่ไหล แผ่นเปลือกโลกแต่ละแผ่นจะถูกไขว้กันโดยส่วนใหญ่ขององค์ประกอบท่อซึ่งเปิดที่ด้านบนของแผ่นเปลือกโลก อากาศปฐมภูมิรองรับ ...